VEILIG BELEGGEN MET DEZE 8 GOUDEN TIPS!

Hetrendement op de investering is meestal groter dande besparingen.Het is echterwel belangrijkom dit veilig te doen. Er zijn veel verhalen over mensen die hunvermogenverliezen door zaken tedoen met de gangsterpartij. Maar hoe garandeer je een veiligeinvestering? Met deze acht tips weet je zeker dat je niet de volgende belegger bent die al je geld verliest. Aan het einde van het artikel zietu ook meteen waar u veilig kunt beleggen. VeiligBeleggenTips 1: GebruikJeHersenenOnthoud altijd dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De partijen die beweren dat urisicoloos kunt beleggenliggen dus voorop. Er zijn veel charmante verkopers die nietsvermoedende investeerdersuit de stookruimte proberen te lokken. Wanneer u wordt aangespoord om een ​​bepaald aandeel telefonisch te kopen, weet uwat er ismisgegaan.De makelaar zal nooit direct verkoopadvies geven.Ukunt er over het algemeen van uitgaan dat elke leverancierwaarmeeucontactopneemtonbetrouwbaar is, tenziju het tegendeel bewijst. Betrouwbare partijen zijn doorgaans aangemeld bij de AFM. Wees niet het volgende slachtoffer van de “DamrakWolf” Tip 2: ControleeruwgeloofsbrievenAlsu veilig wilt beleggen, heeftu een veilige leverancier nodig. U kunt dit controleren door te controleren of de aanbieder de juiste licentie heeft. EU-lopers moeten zichregistreren bij de lokale regelgevende instantie.In Nederland is dit de Autoriteit Financiële Markten. Buitenlandse partijen zijn meestalgeregistreerd bij de regelgevendeinstantie van het betreffende land. De onverwachte wending die we vorige week op het scherm zagen, schokteiedereen.Als de loper een record heeft, is dit een zekerteken. Ga er echter niet vanuit dat dit onderdeel betrouwbaar is alleen omdat de inloggegevens correctzijn.Zelfs een partij als de AFM heeft niet altijd gelijk. Checkdus ook of de aanbieder wordt aanbevolen door andere sites en of er een betrouwbare klantenservice is. Tip 3: Kiesvoorveiligeproducten Transparantie is belangrijk bij beleggen! Alshetgaatom’gegarandeerdrendement’, weet je dat er iets mis is gegaan. Dit bestaat niet! Het is belangrijk omderisico’sdie aan het product zijn verbonden duidelijk aan te geven.Onthoud ook dat er een duidelijkerelatie is tussen risico en beloning.Hogererendementen betekenen over hetalgemeenhogererisico’s.Het is duidelijk datbeleggen in stabiele aandelen veel veiliger is danbeleggen in vakantiehuizenin Cuba. Tip 4: Leerhetproductkennen Onwetendheid is niet veilig! Bestudeer het product daarom zorgvuldig voordat uinvesteert. Verschillende effecten hebben immers verschillende omstandigheden.Beleggen in aandelen is bijvoorbeeldtotaaliets anders dan beleggen in onroerend goed of CFD’s. In de meest geschikte artikelen om te beleggen leestu meer over de verschillende beschikbare beleggingsproducten. Dit is de grootste veilige beleggingstransactie die ooit isgedaanmet een -makelaar. Bedenk in ieder geval dat de partijen achter financiële producten meestal geld willen verdienen. Wanneer een bank een nieuw complex financieel product lanceert,zal de bank datdus nietdoen omu te helpen. Nee, de bank wil geld aan je verdienen. Onderzoek daarom of het product u echt meerzal helpen. Tip 5: AndersisveiligZet niet al je geld op hetzelfde product! Het is erg belangrijk om uw beleggingen te diversifiëren. Beleggen in twee verschillende Nederlandse aandelen is geen goed voorbeeld van diversificatie.Alsu veilig wilt handelen, moet uuw geld spreiden over verschillende producten, sectoren en individuele aandelen.Diversificatie zorgt ervoor dat de daling in een bepaalde markt kan worden opgevangen door een andere markt. Ukunt bijvoorbeeld een deel van uw vermogen beleggen in aandelen en een ander deel in obligaties. U kunt dan aandelen kopen in verschillende sectoren en landen. Wanneer de Braziliaanse aandelenmarkt crasht, kunnenuw Amerikaanse obligaties floreren. Meer entertainmentbetekent meer veiligheid! Veilig communiceren, de weg naar succes! Tip 6: Veiligbeleggenisemotiesbeheersen Veilig beleggen is meer dan alleen leveranciers en producten begrijpen. Nee, je moet ook jezelf begrijpen. Bijhet beleggen spelen emoties een belangrijke rol. Beleggers die veilig willenbeleggen,moeten een goed plan makenom de effecten van emoties zoveel mogelijk tebeperken.Hoe u dit doet, leest u in het artikel “Deimpact van emoties op beleggen”.Tip 7: Accepteeronzekerheid Ze zeggen dit met een reden,en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wanneeru uitgaat van een gegarandeerde winst, is uwbeleggingnietveilig. De onzekerheid van het accepteren van investeringen isergbelangrijk. Zo kun je ervoor zorgen dat je een plan B hebt en je verliezen opvangen door bijvoorbeeld stop loss. controleer ook of het resultaat geldigis. Voor fondsen en bedrijven is hetzeker aantrekkelijk om rendementen beter te voorspellen dan zein werkelijkheidzijn.Alsu veilig wilt beleggen, is het belangrijk om uw onderzoek te doen!   

Tip 8: Let op de kosten Veiligbeleggen betekent ook goed op de kosten letten. Een kostenpercentage van één procent kan al snel tienduizenden euro’s opleveren. Daarom is het belangrijk om investeringskosten te vergelijken en de gedetailleerde regels goed door te lezen. Veel makelaars hebben verborgen kosten die het rendement aanzienlijk kunnen verminderen. Lees hier hoe u ervoor zorgt dat uw investeringskosten beperkt blijven. Veilig beleggen bij brokers Veel mensen willen weten welke brokers veilig kunnen beleggen. In de rest van dit artikel zullen we de veiligheid van beleggen bij makelaars zoals Plus500 en eToro onderzoeken. Hoe veilig is de -investering?Als u bovenstaande tipsgoed opvolgt, is de investering veilig. Wanneer u investeert in een demo-account, kunt u deze opties zonder risico uitproberen. Zodra u begint te beleggen met echt geld op Plus500 of Markets.com, zal uw verlies nooit uw eigen hoofdsom overschrijden, en dit gebeurt meestal alleen als u een verkeerde investering doet. In dit artikel zullen we de veiligheid van investeringen en de veiligheid van Plus500- en Markets.com-makelaars zorgvuldig bestuderen. Hoofdstuk Verlies kan de aanbetaling niet overschrijden! Uw geld is veilig en kan worden verdeeld over verschillende rekeningen. Makelaars worden gereguleerd door regelgevende instanties. Kavel staat op het gratis demo-account van de makelaar! Verlies ik meer dan wedden? Veel mensen vragen zich af of ze meer kunnen verliezen dan gokken als ze gaan beleggen. Gelukkig is dit niet het geval. Als u niet meer voldoende saldo op uw rekening heeft staan, ontvangt u een margin call. Dan kunt u ervoor kiezen om geld toe te voegen.Als u geen geld toevoegt, wordt de positie automatisch gesloten en kuntu geen geld meer verliezen. De makelaar gebruikt een margestorting om u als klant te beschermen. Door de margestorting zal uw verlies nooit hoger zijn dan uw hoofdsom. Zelfs als de prijs te ver gaat, zal deze het niet dragen: in dit geval zal de makelaar verliezen lijden en deze kosten worden niet doorberekend. Tip: Controleer of uw makelaar het negatieve saldo heeft terugbetaald. Bij Plus500 en Markets.com verliest u bijvoorbeeld nooit geld. Is PLUS500 veilig? Plus500 is een veilige makelaar. Dit wordtweerspiegeld in de goedkeuringvan de Financial Conduct Authority, de Britse toezichthouder op de financiële markten. Bovendien wordthet geld van Plus500-klanten op aparte rekeningen opgeslagen, zodat u er zeker van kunt zijn dat het geld niet voor speculatieve doeleinden wordt gebruikt. In het artikel over de betrouwbaarheid van Plus500 hebben we de precieze veiligheid van Plus500 nader toegelicht. Is Markets.com veilig? Markets.com is ook een zeer veilige makelaar. De makelaar wordt gereguleerd door CYsex / FSA / AFM / CBFA en het verzekeringsbedrag is maximaal 20.000. Geld van klanten wordt gestort bij de Royal Bank of Scotland in Londen enheeft eenAAA-rating. Bij Markets.com is uw geld veilig!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *